Ống PTFE là gì ? Ứng dụng ống PTFE

Đăng vào 27/03/2024 lúc 22:34
  ỨNG DỤNG

Các ống mềm PTFE không bọc lưới và ống mềm teflon bọc lưới là những sản phẩm chuyên dùng dẫn hóa chất hay thực phẩm , ưu điểm dễ vệ sinh ...

ng mềm PTFE là gì ?

 •  Ống PTFE Teflon® (PolyTetraFluoroEthylene, thường được mô tả là ống Teflon®) là vật liệu trong suốt, trơ về mặt hóa học và không độc hại, có tính năng kháng hóa chất chưa từng có và bề mặt thực sự tạo điều kiện cho dòng chảy.
                           

Các tính năng ống PTFE :

 • Nhiệt độ hoạt động tới  : 230 độ C
 • Kháng axit và kiềm  , có hệ số ma sát thấp , không bị ăn mòn , không nhớt 
 • Độ bền kếo cao
 • Chịu uốn chịu dẻo trong bán kính nhỏ nhất 
 • Chuẩn hóa với các thiết bị đầu nối của khí nén
             
                 

Các đường kính của ống PTFE tube :

 • Ống PTFE ( teflon ) 4*2.5 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 4mm*Đường kính trong 2.5mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 5*3 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 5mm*Đường kính trong 3mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 6*4 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 6mm*Đường kính trong 4mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 6*5 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 6mm*Đường kính trong 5mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 8*6 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 8mm*Đường kính trong 6mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 8*7 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 8mm*Đường kính trong 7mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 10*6 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 10mm*Đường kính trong 6mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 10*7 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 10mm*Đường kính trong 7mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 10*8 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 10mm*Đường kính trong 8mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 12*8 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 12mm*Đường kính trong 8mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 12*9 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 12mm*Đường kính trong 9mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 12*10 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 12mm*Đường kính trong 10mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 14*10 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 14mm*Đường kính trong 10mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 14*11 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 14mm*Đường kính trong 11mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 16*12 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 16mm*Đường kính trong 12mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 16*13 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 16mm*Đường kính trong 13mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 20*14 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 20mm*Đường kính trong 14mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 20*16 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 20mm*Đường kính trong 16mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 22*18 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 22mm*Đường kính trong 18mm
 • Ống PTFE ( teflon ) 24*20 : Ống PTFE ( teflon ) Đường kính ngoài 24mm*Đường kính trong 20mm